Supersankariksi mielletylle uudelle johtajalle ei tukea tarjota

Uudessa tehtävässä aloittavat johtajat jäävät liian yksin. Erityisesti organisaation ulkopuolelta palkattavan johtajan päälle tarjoillaan helposti Supersankarin viittaa. Hänet nähdään kaikki voipaisena, nopeasti omaksuvana ja täysin itsenäisenä, joka ei tukea tarvitse.

Laajan henkilöstöjohtajien ja suorahakukonsulttien keskuudessa tekemämme kyselyn mukaan johtajan tehtävä on myös muuttunut projektimaisemmaksi ja kestot lyhentyneet.

Johtajia on siis aloittamassa uusissa tehtävissä enemmän kuin koskaan ja samalla useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan hieman tehtävästä riippuen johtajista 25–40 % tulee epäonnistumaan ensimmäisen 18 kk:n aikana.

Kyselyymme vastanneiden mukaan merkittävimmät yksittäiset tekijät johtajan epäonnistumiselle uudessa tehtävässä olivat 1) epärealistiset odotukset ja epäselvät tavoitteet, 2) valitun henkilön ja kulttuurin yhteensopimattomuus ja 3) riittämätön tai jopa olematon perehdytys.

Suomessa on tyypillisempää, että uusi johtaja Supersankarin viitta hulmuten tulee organisaation ulkopuolelta (65 %). Toisin näet on maailmalla, missä sadasta menestyneimmästä yrityksestä vain 20 % palkkaa uuden johtajan ulkoa.

Epäonnistumisten syiden takaa tulee näkyväksi organisaatioiden ja johtajien itsensä kannattelema myytti siitä, että Supersankari ei tukea tarvitse. Väitämme kuitenkin, että johtajien onnistumisen tukeminen uudessa alussa on niin johtajien itsensä kuin organisaation henkilöstön ja koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja tehokkuuden kannalta merkittävä asia.

Yksilön tuskan lisäksi epäonnistuminen johtajan tehtävässä lisää epävarmuutta ja epäluottamusta organisaatiossa heikentäen työntekijäkokemusta. Mittavat rekrytointikulut ovat kokonaan oma tarinansa, puhumattakaan vahingosta mitä saattaa aiheutua organisaation markkina-arvolle ja työnantajamielikuvalle.

Johtaja, jota sparrataan näin suuren muutoksen keskellä, toimii tietoisemmin ja joustavammin. Reflektoidessaan omaa toimintaansa, hän malttaa pysähtyä rakentamaan luottamusta ja saa muut mukaansa. Innostus ja yhdessä tekeminen tuovat tehokkuutta, tulosta ja kestävää menestystä.

Johtajan aloitusvaiheen sparrauksen, pysähtymisen, uusien näkökulmien ja sopivien johtamistapojen pohdinnan tueksi ilmestyy 2.6.2023 kirja

Johtajan 100 päivää – Miten onnistut uudessa tehtävässä

Kirjoittajatiiminä on kolme liiketoimintataustan omaavaa kokenutta ja kansainvälisesti sertifioitua johdon coachia: Maarit Tiililä, Anitta Niemelä ja Sari Ajanko.

Kirja haluaa puhutella, haastaa ja tarjota tukea johtajille eri aloilla, erilaisissa uransa vaiheissa. Kirjaan on haastateltu noin kahtakymmentä johtajaa niin yritysmaailmasta kuin julkiselta sektorilta sekä lukuisia eri alojen asiantuntijoita. HR-johtajien ja suorahakukonsulttien ryhmälle tehdyssä kyselytutkimuksessa osallistujia oli yli 50. Lisäksi kirja pohjautuu vahvasti kirjoittajatiimin, kolmen ammatticoachin, pitkään johtamis- ja valmennuskokemukseen sekä asiakastarinoihin. Tämän tiimin missiona on, että jokaisella uudessa tehtävässä aloittavalla johtajalla olisi aloitusvaiheessaan tukenaan tähän erikoistunut ammatticoach.

Lisätietoja kirjoittajatiimistä ja heidän missiostaan: www.johtajan100paivaa.fi

Maarit Tiililä, maarit@tiilila.fi, puh. +358 40 516 3321

Anitta Niemelä, anitta@anittaniemela.fi, puh. +358 40 742 1110

Sari Ajanko, sari.ajanko@diversitas, puh. +358 40 557 3086

Kustantaja Suomen Liikekirjat, Hannu Palmu, hannu.palmu@liikekirjat.fi, puh. +358 400 470 404

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top