Johtajuuden punainen lanka

Yritysmaailma on jatkuvaa muutosta, jossa johtajalla ei usein ole heittää peliin kuin itsensä. Hänen itsetuntemuksensa toimii ankkurina jatkuvissa muutoksissa. Johtajan on tärkeää tietää, mikä on hänen tapansa olla johtaja. Johtajuus lähtee sisältä ulos. Sen on oltava totta johtajalle itselleen, jotta se välittyy totena muille.

Johtaja toimii esimerkkinä, hän on edistämänsä muutos. Hänen tulee toimia joka päivä, joka hetki kuin tulevaisuus olisi jo täällä. Hänen edustamansa organisaation kulttuuri tulee ennen pitkää heijastamaan hänen tapaansa olla. Huomisen johtajuus on täällä tänään.

Johtajuus on asiantuntijuutta. Samalla tavalla kuin tietyn alueen erityisosaaja tietää omat vahvuutensa ja osaamisensa, samalla tavalla johtajan on syytä pysähtyä tutkimaan itseään. Tämä edellyttää paitsi rehellisyyttä itselleen, niin myös rohkeutta pyytää palautetta.

Tutkimusten mukaan (Daniel Goleman, ”Resonant Leader”) johtaja selittää 50-70 % organisaation ilmapiiristä. Ilmapiiri puolestaan selittää 20-30 % liiketoiminnan tuloksista. Parhaimmillaan johtaminen vapauttaa voimavaroja organisaatiosta, mutta ennen kaikkea se vapauttaa voimavaroja johtajasta: hänen varmuutensa ja toiminnan johdonmukaisuus kasvaa.

Johtajuuden punaisen langan kirkastaminen mahdollistaa johtajalle vahvan läsnäolon eri tilanteissa, koska hän on vapaa havainnoimaan ja kuuntelemaan, ilman että hänen täytyy keskittyä johtajan roolin esittämiseen. Johtajan läsnäolo puolestaan luo ympärillä oleville ihmisille arvostuksen tunteen – tämän tunteen siivittämänä moni on valmis sitoutumaan suuriinkin muutoksiin.

Johtajuutesi punaisen langan kirkastamisessa voit lähteä liikkeelle vaikka kirjastani ”Johtaja, uusi tehtävä, 100 päivää – Tilanne haltuun!”.

 

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top