Oman elämänsä johtajalle

Miten tietoinen olet siitä, miten käyttäydyt? Entä syistä käyttäytymisesi takana? Entä siitä, miten käyttäytymisesi vaikuttaa muihin? Me voimme johtaa sitä, mistä olemme tietoisia. Elämämme on tekoja, käyttäytymistä. Tulevaisuuden ympäristöä meistä kukaan ei vielä tunne, mutta oman toiminnan ja sen vaikutusten tunteminen mahdollistaa johdonmukaisen toiminnan ja  vahvan läsnäolon erilaisissa tilanteissa. Itsetuntemus vapauttaa meidät havainnoimaan ja kuulemaan ilman, että meidän täytyy esittää jotain tiettyä roolia. Aito läsnäolo luo ympärillä oleville ihmisille vahvan arvostuksen tunteen. Näin varustautuneena elämä ei pääse ihan täysin yllättämään.

Omaan toimintaan tutustumisen voi aloittaa menneestä. Mennyttä ei voi muuttaa, mutta siitä voi oppia. Mitä elämä on sinulle opettanut? Kun kysyin kirjaani ”Johtaja, uusi tehtävä, 100 päivää” haastattelemiltani johtajilta, mitkä tapahtumat ovat eniten muovanneet heitä johtajina, sain seuraavanlaisia vastauksia: lapsuus ja nuoruus, aikaisemmat työtehtävät, aikaisemmat esimiehet, ulkopuolinen sparrauskumppani, valmennukset, oma avoimuus ja rohkeus hakeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin, oman  toiminnan havainnointi ja muilta saatu palaute.

Itseäni kosketti nykyään hallitusammattilaisena toimivan Leena Saarisen tarina: ”Osallistuin 2000-luvun alussa kansainväliseen johtamisvalmennukseen. Ohjelmaan kuului viikonlopun mittainen parityö, missä tutustuimme aivan uudenlaisiin työtehtäviin organisaatiomme ulkopuolella. Itse tutustuin Varsovassa hollantilaisen parini kanssa autismia tutkivan professorin elämään ja työhön. Perjantaina seurasimme tämän naisprofessorin terapiatyötä vaikeasti autististen lasten kanssa. Lauantaina lähdimme professorin ja lasten kanssa eläintarhaan. Kysyin professorilta etukäteen, miten meidän olisi hyvä lapset eläintarhassa kohdata. ”Olkaa oma itsenne”, kuului vastaus. Yhtäkkiä erään aitauksen vierestä poistuessamme toisella kymmenellä oleva poika tarttui käteeni. Hämmennyin. Olin oma itseni ja jatkoin jutustelua ja käsikädessä kävelyä tekemättä siitä numeroa. Myöhemmin professori kertoi, että pojan kanssa on tehty töitä vuosia ilman, että tämä olisi ottanut kontaktia toiseen ihmiseen. ”Jokin yhteys syntyi.” professori vahvisti.”

Sinä olet oman elämäsi johtaja joka päivä ja joka päivä johtajuutesi toteutuu tekojesi ja käyttäytymisesi kautta. Millaisen jäljen sinä haluat maailmaan jättää?

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top