Tiedostatko johtajuutesi punaisen langan?

Johtajana toimiminen on aivan erityinen tehtävä ja mahdollisuus. Johtaja vaikuttaa omalla persoonallaan ja käyttäytymisellään johtamansa organisaation johtamiskulttuuriin. Hänen toimintansa on esimerkki muille ja hänen toimintaansa mallinnetaan tietoisesti ja tiedostamatta – halusi johtaja sitä tai ei. Tästä syystä johtajan on äärimmäisen tärkeää olla tietoinen oman johtajuutensa ytimestä – toimintansa punaisesta langasta.

Johtajuutensa punaisen langan itselleen kirkastanut johtaja on hyvin tietoinen siitä, mikä on hänen tapansa olla johtaja, miten hän johtajana käyttäytyy ja miksi ja miten hänen käyttäytymisensä vaikuttaa muihin. Kirkastettu johtajuus on hänelle kuin ankkurin ja kompassin yhdistelmä, joka estää häntä ajelehtimasta tuulessa ja tuiskussa, erilaisten odotusten ristiaallokossa, ja auttaa häntä navigoimaan itsensä ja joukkonsa johdonmukaisesti haluttuun satamaan.

Johtajuuden rakentumisen taustalla on monia asioita, mm. johtajan oma ihmiskäsitys, hänen arvomaailmansa, vahvuutensa, työ- ja elämänkokemuksensa. Näiden elementtien kautta johtajalle kirkastuu hänen oma johtajuutensa. Johtaja rakentaa johtajuutensa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mutta koska hän on hierarkiassa korkealla, hän ei useinkaan saa rehellistä ja suoraa palautetta omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksesta organisaatioon, ellei hän ole itse herkkänä ja tuntosarvet ylhäällä.

Johtajuutensa punaisen langan tiedostanut johtaja voi olla vahvasti läsnä erilaisissa tilanteissa, koska hän on vapaa havainnoimaan, kuulemaan ja kuuntelemaan, ilman että hänen täytyy keskittyä johtajan roolin esittämiseen. Johtajan läsnäolo ja seesteisyys luo myös ympärillä oleville ihmisille vahvan arvostuksen tunteen. Tämän tunteen siivittämänä innostus tarttua toimeen kasvaa, vaikka edessä olisi vaikeitakin muutoksia.

Johtajuuden punaisen langan kirkastamisen kautta kasvava itsetuntemus ja itseluottamus antavat johtajalle myös lisää rohkeutta epäonnistua, olla väärässä ja myös kuunnella avoimesti toisten eriäviä mielipiteitä. Kun johtaja tukeutuu omiin vahvuuksiinsa ja arvoihinsa, hänen ei tarvitse varmistella ja piilotella virheitään. Yhdessä avoimin mielin keskustelemalla hän rakentaa aina vain parempaa lopputulosta levollista tehokkuutta ympärilleen huokuen. Samalla levollisella tehokkuudella hän kehittää jatkuvasti omaa johtajuuttaan erilaiset tilanteet ja ihmiset huomioiden.

Milloin sinä olet valmis pysähtymään ja kirkastamaan oman johtajuutesi punaisen langan?

_____________

Blogi on julkaistu ensimmäisen kerran Business Coaching Centerin nettisivuilla 28.2.2013.

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top