Uskallatko luottaa?

Luottamus on vahva sana. Se huokuu levollisuutta, se huokuu voimaa. Se varmistaa arjen sujuvuuden. Hieman se myös epäilyttää. Mistä tiedämme, onko toinen luottamuksemme arvoinen? Uskallammeko luottaa?

Nina Laine on kuvannut kirjassaan ”Luja luottamus” luottamusta tunteeksi, jonka kohdistamme ihmiseen, johon luotamme. Me siis omistamme itse luottamuksen tunteemme, eikä meitä voi käskeä luottamaan. Luotettavuus puolestaan kertoo Laineen mukaan käyttäytymisestämme, miten luotettavasti toimimme. Luottavaisuus taas kuvaa kykyämme luottaa.

Luottamus voi siis rakentua sitä kautta, että päätämme luottaa tai sitä kautta, että toimimme luotettavasti ja annamme luottamuksen rakentumiselle aikaa.

Aina tuota aikaa ei ole. Ryhmien ja tiimien kokoonpanot vaihtuvat ja tilanteet muuttuvat ilman, että ehtisimme rakentaa luottamusta yhteistyön kautta.

Meidän on vain uskallettava luottaa, vaikka emme tunne toista ja hänen toimintatapojaan.

Mitä selkeämmät ovat organisaation toimintaa ohjaavat tavoitteet ja arvot, sitä helpompi meidän on luottaa muiden hyvään tahtoon. Mitä selkeämmät rekrytointikriteerit organisaatiossa on, sen paremmin voimme luottaa kollegoiden osaamiseen ja ammattitaitoon. Pienissä tiimeissä psykologinen turvallisuus ja sen kannattelema luottamus on helpommin rakennettavissa ja ylläpidettävissä.

Harvard Business Schoolin professori Amy Edmondson määrittelee psykologisen turvallisuuden uskoksi, luottamukseksi siihen, että ketään ei rangaista tai nöyryytetä hänen esittäessään ideoita, kysymyksiä, huolenaiheita tai virheitä.

Turvalliseksi koetussa tiimissä on helpompi ottaa henkilökohtaisia riskejä, mitä myös luottamus on.

Luottamuksen rakentumista voidaan siis tukea organisaation rakenteiden ja yhteisten toimintamallien kautta. Ne luovat osaltaan turvallisuutta, jonka varassa on helpompi päättää luottavansa. Meidän kykymme luottaa kuitenkin vaihtelee, joten uskallan väittää, että ilman avointa keskustelua ja yhteistä tekemistä, luottamus ei pääse vahvistumaan tasolle, missä se kestää myös eteen tulevat vaikeudet.

Miten sinä rakennat luottamusta organisaatiossasi ja tiimissäsi? Milloin viimeksi kysyit kollegoiltasi ja johdettaviltasi, mitä luottamus heille merkitsee? Entä uskallatko sinä luottaa?

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top