Uskallatko sanoa mitä ajattelet?

Taloudelliseen kasvuun nouseminen edellyttää meiltä kovan työn lisäksi luovuutta. Luovuus puolestaan edellyttää innostusta, joka ohjaa mahdollisuuksien näkemiseen ja voimavarojen vapauttamiseen. Innostus kasvaa ja kehittyy ympäristössä, missä jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi omana itsenään ilman pelkoa nolatuksi tulemisesta. Ympäristössä, missä jokainen voi luottaa siihen, että omat ajatukset ja ideat voi nostaa esille ilman vähättelyä, silmien pyörittelyä tai alas ampumista.

Esimiehellä on tärkeä rooli turvallisen ja innostavan työympäristön rakentamisessa, mutta hänkään ei kykene tekemään ihmeitä yksin. Tällaisen työympäristön rakentamisesta meidän kaikkien tulee kantaa vastuu ja edistää sitä omalta osaltamme ilmein, sanoin, teoin ja tuntein.

Google on vuosikausia etsinyt vastausta kysymykseen, mikä yhdistää erinomaisesti suoriutuvia tiimejä (”What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team”, The New York Times, 26.2.16). Aikaisemmissa tutkimuksissaan he olivat todenneet, että se, miten tiimin jäsenet kohtelivat toinen toisiaan, oli merkityksellistä. Viimeisimmässä tutkimuksessaan he havaitsivat kaksi erinomaisille tiimeille tyypillistä käyttäytymistä.

Ensinnäkin erinomaisissa tiimeissä kaikilla oli yhtäläiset mahdollisuudet puhua ja olla äänessä. Jos tiimeissä vain yksi henkilö tai pieni joukko ihmisiä sai tilaisuuden olla äänessä, ryhmän kollektiivinen älykkyys laski. Toiseksi erinomaisissa tiimeissä tiimin jäsenet olivat taitavia aistimaan toistensa tunnetiloja perustuen äänen painoihin, kehon kieleen ja muihin sanattomiin viesteihin. Googlen tutkimukset toivat näkyväksi sen, mitä hyvät esimiehet ovat aina tienneet eli parhaimmissa tiimeissä tiimin jäsenet kuuntelevat toisiaan ja huomioivat toisten tunteet ja tarpeet.

Turvallisessa tiimissä on siis mahdollisuus ottaa henkilökohtaisia riskejä; innostua ja jopa kertoa, kun tuli mokattua. Virheistä oppiminen ja innostuksen tuoma energia ovat välttämättömiä onnistumisen ja kasvun näkökulmasta. Kun katsot ympärillesi, miten turvalliseksi koet olosi ilmaista omat ajatuksesi? Entä mitä sinä teet, ihan joka päivä, jotta ihmiset sinun lähelläsi kokevat olonsa turvalliseksi ja voivat rakentavasti jakaa ajatuksiaan, pohtia asioita eri näkökulmista, kertoa virheistään ja osoittaa innostustaan rakentaen yhteistä tulevaisuutta? Entä miten me suomalaiset voimme onnistua tässä entistä paremmin?

Lisää innostuksesta voit lukea toukokuun 2016 lopulla ilmestyvästä kirjastani Innosta onnistumaan – yhdessä!

****

Kirjoitus julkaistu 22.3.2016 paikallislehti Sisä-Savossa.

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top