Riisutaan yhdessä keisarin vaatteet

Muistattehan sadun ”Keisarin uudet vaatteet”, missä huijarivaatturit saivat keisarin ja hänen lähipiirinsä uskomaan, että ken kangasta ei näe, on tyhmä tai tehtäväänsä sopimaton? Vasta viattoman lapsen kysymys avasi kaikkien silmät huomaamaan asian todellisen laidan.

Uusi toimitusjohtaja on parhaimmillaan kuin tuo sadun viaton lapsi, joka ihmetellen katselee uutta organisaatiotaan. Valitettavan usein tuon viattomuuden esteenä on kiire. Kiire, joka syntyy paitsi uuden johtajan halusta näyttää, myös hallituksen malttamattomuudesta. Me hallituksen jäseninä haluamme, että huolellisen valintaprosessin läpikäynyt toimitusjohtaja ottaa homman haltuun nopeasti ja saa aikaan tuloksia – heti.

Kansainväliset tutkimukset maalaavat karua kuvaa: kaksi viidestä toimitusjohtajasta epäonnistuu 18 kuukauden aikana (HBR, 2005). Syynä ei ole heidän puutteellinen osaamisensa tai kokemattomuutensa. Yleisimpiä syitä ovat heidän johtamistyylinsä yhteensopimattomuus eri sidosryhmien odotusten kanssa, sisäisten yhteistyösuhteiden rakentamisen vähättely ja riittämätön herkkyys havaita tehtyjen muutosten vaikutukset.

Miten me hallituksen jäseninä voimme tukea uuden johtajan onnistumista? Miten voimme luoda hänelle tilaa kysyä nuo viattoman lapsen paljastavat kysymykset, jotta hänellä on mahdollisuus nähdä asioiden oikea laita?

”Uuden johtajan on otettava aikaa perehtymiseen. Aina!” Uuden toimitusjohtajan on tunnettava lähtötilanne, jotta hän tietää, minne ja miten johtaa organisaatiotaan. Kaikki kirjaani ”Johtaja, uusi tehtävä, 100 päivää” haastattelemani johtajat olivat asiasta liikuttavan yksimielisiä. Moni heistä oli myös rehellinen ja kertoi oppineensa tämän viisauden kantapään kautta.

Yksi keino antaa aikaa ja tilaa perehtymiselle on 100 päivän suunnitelma tavoitteineen. Kun uusi toimitusjohtaja esittelee suunnitelmansa hallitukselle, tulee samalla testattua, miten hyvin rekrytointiprosessin aikana muodostuneet käsitykset johtajaan kohdistuvista odotuksista vastaavat toisiaan. 100 päivän suunnitelma auttaa hallitusta pysymään kartalla siitä, mitä tapahtuu. Se auttaa malttamaan ja uskomaan, että asiat etenevät, vaikka maailma ei mullistukaan ensimmäisten kuukausien aikana. Suunnitelma auttaa myös innostunutta johtajaa kiiruhtamaan hitaasti.

Perehtyessään organisaationsa historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuteen kohdistuviin odotuksiin, uusi johtaja samalla rakentaa vahvaa vuorovaikusta ja luottamusta henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin. Tällä tutustumismatkalla hän näkee ja kuulee myös asioita, joista hallitus ei ole ollut tietoinen. Hänen ymmärryksensä rakentuu pala palalta monipuolisemmaksi ja kirkkaammaksi kuin rekrytointiprosessin aikana koskaan on mahdollista. Näistä lähtökohdista hänen on hyvä rakentaa seuraava suunnitelma nykytilasta tulevaisuuteen muita johdonmukaisesti osallistaen.

Miten sinä omassa roolissasi parhaiten tuet uutta toimitusjohtajaa niin, että yritys menestyy?

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top